Norges ledende firma innen berg- og fjellsikring

Vi utfører små og store oppdrag for privatpersoner, statlige og kommunale kunder og næringslivet

Fjellsikring

Fjellsikring er et vidt begrep og består av ulike typer arbeid. Målet med fjellsikring er i hovedsak å forhindre ulykker og å sikre infrastrukturen i forbindelse med samferdsel. Faget fjell- og bergsikring dekker bl.a. arbeidsoppgaver som fjellrensk, boring, bolting, sikring med ulike typer nett og sprøytebetong.

Ansatte
Avdelinger
MNOK i omsetning
Vi er Gjerden Fjellsikring

Visinor Fjell + Gjerden Fjellsikring = Nordisk Fjellsikring

Vi er stolte av å kunngjøre at Visinor Fjell og Gjerden Fjellsikring har slått seg sammen og dannet Nordisk Fjellsikring. Denne spennende sammenslåingen markerer et viktig skritt fremover i vår kontinuerlige vekst og utvikling.

Som et resultat av sammenslåingen kombinerer vi nå vår omfattende ekspertise, erfaring og ressurser for å tilby enda bedre tjenester innen fjellsikring. Sammen vil vi fortsette å sette standarden for kvalitet, sikkerhet og pålitelighet i bransjen.

Utforsk vår portefølje

Vi utfører prosjekter flere steder i Norden.
Her kan du se noen av dem!

Bærekraft

Vi har fokus på bærekraft

Bærekraft for oss inkluderer hvordan vi jobber, hvordan vi opptrer med hverandre og hvordan vi samarbeider med våre kundene. Det handler også om at vi tar ansvar for miljøet vårt og at vi respekterer miljøet vi opererer i.

Kontakt oss

Behov for fjellsikring?

Hvis du har behov for fjellsikringstjenester, ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg med å finne de beste løsningene.