Varsling

Vi streber etter å drive Nordisk Bergteknik på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi er derfor opptatt av at kritikkverdige forhold eller uregelmessigheter som kan gjøre alvorlig skade på vår virksomhet eller våre ansatte blir oppdaget og etterforsket så tidlig som mulig.

For å gjøre det enklere for alle som ønsker å gi informasjon om hendelser eller uregelmessigheter som er i strid med gjeldende lovverk, Nordisk Bergtekniks etiske retningslinjer eller andre av Nordisk Bergteknik retningslinjer, har vi et varslingssystem.

Gjennom dette systemet kan ansatte og samarbeidspartnere gi informasjon og samtidig sikres total anonymitet. Alle meldinger mottas og granskes av en ekstern aktør.

 

Hvilke hendelser kan det rapporteres om?

Gjennom varslingssystemet kan du rapportere hendelser i Nordisk Bergteknik vedrørende:

  • regnskap, intern regnskapskontroll, revisjon, bestikkelser eller annen økonomisk kriminalitet,
  • alvorlige brudd på Nordisk Bergtekniks retningslinjer for etikk, finans, innsidepolitikk,
    bærekraft, kommunikasjon og internkontroll eller,
  • andre alvorlige forseelser som angår Nordisk Bergtekniks vitale interesser eller
    enkeltpersoners liv og helse.

 

Vårt varslingssystem

Vårt varslingssystem er et «tidlig varslingssystem» for å redusere risiko. Det er et viktig verktøy for å
verne om høy etisk standard og opprettholde kundenes og offentlighetens tillit til oss. Tjenesten er
åpen for ansatte, entreprenører, praktikanter etc. hos Nordisk Bergteknik og for personer med
tilsvarende stilling hos Nordisk Bergteknik sine underleverandører og leverandører.

Slik lager du en rapport

Du finner Nordisk Bergtekniks varslingssystem via knappen:

Når du er inne i varslingssystemet - via lenken over - kan du velge om du vil gjøre din melding muntlig i systemet, skriftlig i systemet eller muntlig via et fysisk eller digitalt møte. En rapport kan gjøres 24 timer i døgnet, alle dager i uken. En rapport håndteres alltid med opprettholdt anonymitet og med høyeste grad av konfidensialitet.

Mer informasjon om rapportering, behandling av personopplysninger, anonymitet og håndtering av meldingen finnes i Varslingssystemet.