Wirenett

Wirenett kan monteres i alle slags høyder og terreng. Slike nett blir brukt der fjellet består av større blokker og andre sikringsnett blir for svake. Wirenett leveres i seksjoner på eksempelvis 3*3m eller 3*4m.

Se våre tjenester. Vi utfører oppdrag i hele landet, blant annet fjell- og bergsikring, sprøytebetong, fanggjerder og tunnelsikring.
Se våre tjenester. Vi utfører oppdrag i hele landet, blant annet fjell- og bergsikring, sprøytebetong, fanggjerder og tunnelsikring.

Wirenett kan monteres i alle slags høyder og terreng. Slike nett blir brukt der fjellet består av større blokker og andre sikringsnett blir for svake. Wirenett leveres i seksjoner på eksempelvis 3*3m eller 3*4m. Seksjonene sys sammen til riktig størrelse underveis i monteringen.

"(Påkrevd)" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

relaterte tjenester

Se andre tjenester du kan være interessert i

20230428 165111

Løsmasse-sikring

Løsmasse-sikring kan sammenlignes med erosjonssikring, og består av blant annet Macmat-nett som er vanlig steinsprangnett dekket av et vevd teppe…

Les mer
Fjellbolt- og stagforankring

Fjellbolt- og stagforankring

Sikring ved hjelp av fjellbolter og stag utføres enten midlertidig eller permanent for å binde store fjellblokker sammen, sikre oppsprukne…

Les mer
Design uten navn 8

Fjellrensk

Fjellrensk er en fellesbetegnelse for diverse arbeidsoppgaver som utføres i fjellveggen. De ulike oppgavene utføres som oftest ved hjelp av...

Les mer