Fjell-og bergsikring

Fjell-og bergsikring er en spesialisert praksis som fokuserer på å sikre fjellformasjoner og bergskråninger for å forebygge skader og farlige situasjoner. Ved å kombinere teknisk ekspertise og grundige analyser, tilbyr fjell- og bergsikringstjenester skreddersydde løsninger som beskytter infrastruktur og samfunn mot risikofaktorer som skred, erosjon og steinsprang. Med erfarne fagfolk og avanserte sikringsteknikker bidrar fjell- og bergsikring til tryggere og mer bærekraftige utviklingsprosjekter i fjellområder.

Velg den riktige tjenesten for deg

Max 7 2

Løsmasse-sikring

Løsmasse-sikring kan sammenlignes med erosjonssikring, og består av blant annet Macmat-nett som er vanlig steinsprangnett dekket av et vevd teppe med UV-stabiliserte, ikke nedbrytbare syntetiske fibre. Nettet leveres i sort eller kaki. Bruksområdet er gjerne steder der man ønsker å…

Les mer
AdobeStock 282809002

Fjellbolt og stagforankring

Sikring ved hjelp av fjellbolter og stag utføres enten midlertidig eller permanent for å binde store fjellblokker sammen, sikre oppsprukne fjellskjæringer eller der det er langt inn til fast fjell. Det finnes flere ulike type bolter og stag; fjellsikringsbolter, kamstålbolter,…

Les mer
Med erfarne fagfolk og avanserte sikringsteknikker bidrar fjellsikring til tryggere og mer bærekraftige utviklingsprosjekter i fjellområder.

Fjellrensk

Fjellrensk er en fellesbetegnelse for diverse arbeidsoppgaver som utføres i fjellveggen. De ulike oppgavene utføres som oftest ved hjelp av renskespett, luftpute eller krafse.

Les mer