Løsmasse-sikring

Løsmasse-sikring kan sammenlignes med erosjonssikring. Bruksområdet er gjerne steder der man ønsker å hindre løsmasser i å bevege seg. Det kan for eksempel benyttes på toppen av skjæringer, hvor fast fjell ikke går helt til topps.

20230428_165111
20230428_165111

Løsmasse-sikring kan sammenlignes med erosjonssikring, og består av blant annet Macmat-nett som er vanlig steinsprangnett dekket av et vevd teppe med UV-stabiliserte, ikke nedbrytbare syntetiske fibre. Nettet leveres i sort eller kaki.

Bruksområdet er gjerne steder der man ønsker å hindre løsmasser i å bevege seg. Det kan for eksempel benyttes på toppen av skjæringer, hvor fast fjell ikke går helt til topps. Eller man kan benytte slike nett i skråninger eller voller, hvor man ønsker å forhindre løsmasser å falle ned. Nettet er konstruert slik at vegetasjon enkelt skal kunne vokse opp, og det gir i tillegg et godt vekstmiljø for ønsket vegetasjon.

"(Påkrevd)" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

relaterte tjenester

Se andre tjenester du kan være interessert i

Fjellbolt- og stagforankring

Fjellbolt- og stagforankring

Sikring ved hjelp av fjellbolter og stag utføres enten midlertidig eller permanent for å binde store fjellblokker sammen, sikre oppsprukne…

Les mer
Design uten navn 8

Fjellrensk

Fjellrensk er en fellesbetegnelse for diverse arbeidsoppgaver som utføres i fjellveggen. De ulike oppgavene utføres som oftest ved hjelp av...

Les mer