Sprøytebetong

Sprøytebetong er arbeid som utføres i dagen eller i tunneler. Sprøytebetong benyttes både som permanent- eller midlertidig sikring i byggegroper, fjellskjæringer, i tunneler eller fjellhaller. Det kan også benyttes der man ikke ønsker kommende vedlikehold på sikringsnett.

Velg den riktige tjenesten for deg

Sondre G Sunndalsora 2

Tunnelsikring

Norges samferdsel og infrastruktur består av mange tunneler. Vi er alle avhengige av at disse bygges ut, og på sikt må de rehabiliteres. Nordisk Fjellsikring tilbyr alle typer rensk og sikring av tunneler, sjakter og fjellhaller.

Les mer
IMG 0102

Sprøytebetong

Sprøytebetong er arbeid som utføres i dagen eller i tunneler. Vi har en ny og moderne AMV- sprøyterigg med sprøyterobot som opereres via en hytte montert på kranen, denne riggen har stor kapasitet. Vi har også en Putzmeister P718 TD…

Les mer