Fjellrensk

Fjellrensk er en fellesbetegnelse for diverse arbeidsoppgaver som utføres i fjellveggen. De ulike oppgavene utføres som oftest ved hjelp av renskespett, luftpute eller krafse.

Design uten navn (8)
Design uten navn (8)

Fjellrensk er en fellesbetegnelse for diverse arbeidsoppgaver som utføres i fjellveggen. De ulike oppgavene utføres som oftest ved hjelp av renskespett, luftpute eller krafse. Fjellrensk utføres via lift der dette er mulig. Der det er vanskeligere tilkomst utføres fjellrensk av klatrere sikret med fullt klatreutstyr og tau.

I naturskjæringer kan det også forekomme vegetasjon. Her kan det være nødvendig å utføre en vegetasjonsrensk i tillegg. Enten for å fjerne trær og busker som medfører rotsprengning eller som står og svaier, som igjen kan føre til at stein og masser løsner og faller ned. Der det er behov, kan man utføre fjellrensk i form av spylerensk. Dette er høytrykk vannspyling som vasker fjellet rent og fjerner alt av vegetasjon og løsmasser.

"(Påkrevd)" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

relaterte tjenester

Se andre tjenester du kan være interessert i

20230428 165111

Løsmasse-sikring

Løsmasse-sikring kan sammenlignes med erosjonssikring, og består av blant annet Macmat-nett som er vanlig steinsprangnett dekket av et vevd teppe…

Les mer
Fjellbolt- og stagforankring

Fjellbolt- og stagforankring

Sikring ved hjelp av fjellbolter og stag utføres enten midlertidig eller permanent for å binde store fjellblokker sammen, sikre oppsprukne…

Les mer