Fanggjerder

Fanggjerder er avgjørende elementer innen fjellsikring som brukes til å fange opp og forhindre nedfall av steiner, skredmasser og andre løse materialer fra fjell- og bergskråninger. Disse robuste strukturene er designet for å tåle store krefter og beskytte veier, jernbaner, bosetninger og annen infrastruktur fra nedfall. Ved å fange og kontrollere det løse materialet bidrar fanggjerder til å redusere risikoen for skader og potensielle farer, og spiller en viktig rolle i å opprettholde trygghet og sikkerhet.

Velg den riktige tjenesten for deg

AdobeStock 302962437

Steinsprangnett

Montering av steinsprangnett utgjør en stor del av våre tjenester. Slike nett er spesielt egnet for sikring mot mindre steinsprang i fjellskjæringer og -skrenter, men kan også monteres i tunneler o.l.

Les mer
Se våre tjenester. Vi utfører oppdrag i hele landet, blant annet fjell- og bergsikring, sprøytebetong, fanggjerder og tunnelsikring.

Wirenett

Wirenett kan monteres i alle slags høyder og terreng. Slike nett blir brukt der fjellet består av større blokker og andre sikringsnett blir for svake. Wirenett leveres i seksjoner på eksempelvis 3*3m eller 3*4m.

Les mer
Fanggjerder category

Erosjonssikring

Erosjonssikring består av blant annet Macmat-nett som er vanlig steinsprangnett dekket av et vevd teppe med UV-stabiliserte, ikke nedbrytbare syntetiske fibre. Nettet leveres i sort eller kaki.

Les mer
AdobeStock 288560758

Fanggjerder

Fanggjerder levers i ulike variasjoner av styrke, høyde og utførelse. Det finnes flere leverandører på markedet som for eksempel Maccafarri. Ved prosjektering av slike gjerder benytter vi oss av leverandørens kompetanse.

Les mer