bærekraft

Vi har fokus på bærekraft

Nordisk Fjellsikring har satt opp en rekke mål i samarbeid med konsernet Nordisk Bergteknik. Disse målene er hentet fra og basert på FNs bærekraftsmål. 🌱

barekraftsmal
barekraftsmal mobile

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger jf. Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Forespørsler vedrørende åpenhetsloven kan henvendes til:
sturle.skage@nordisk-fjellsikring.no

IMG_7630-min-1
IMG_7630-min-1

Her ser du noe av det vi gjør for miljøet

Begrense bruken av petrokjemisk borolje

Vi har gått bort fra å bruke petrokjemisk formolje og borolje til å bruke rapsolje på håndholdt utstyr og betongutstyr på sommerstid.

Støtte lokalsamfunn

Vi er opptatt av å bruke lokalsamfunnet på våre arbeidsplasser. Vi jobber rundt i hele Norge og tar i bruk lokale overnattingssteder, tjenester og entreprenører.

Lokale bedrifter
Nordisk Fjellsikring har satt opp en rekke bærekraftsmål i samarbeid med konsernet Nordisk Bergteknik. Disse målene er hentet fra og basert på FNs bærekraftsmål.
Nordisk Fjellsikring har satt opp en rekke bærekraftsmål i samarbeid med konsernet Nordisk Bergteknik. Disse målene er hentet fra og basert på FNs bærekraftsmål.