Tjenester / Fjell-og bergsikring

Fjell-og bergsikring

Fjellsikring

Fjell-og bergsikring er en spesialisert praksis som fokuserer på å sikre fjellformasjoner og bergskråninger for å forebygge skader og farlige situasjoner. Ved å kombinere teknisk ekspertise og grundige analyser, tilbyr fjell- og bergsikringstjenester skreddersydde løsninger som beskytter infrastruktur og samfunn mot risikofaktorer som skred, erosjon og steinsprang. Med erfarne fagfolk og avanserte sikringsteknikker bidrar fjell- og bergsikring til tryggere og mer bærekraftige utviklingsprosjekter i fjellområder.

Velg riktig tjeneste for deg

20230428 165111

Løsmasse-sikring

Løsmasse-sikring kan sammenlignes med erosjonssikring, og består av blant annet Macmat-nett som er vanlig steinsprangnett dekket av et vevd teppe med UV-stabiliserte, ikke nedbrytbare syntetiske fibre. Nettet leveres i sort eller kaki. Bruksområdet er gjerne steder der man ønsker å…

Read More
Fjellbolt- og stagforankring

Fjellbolt- og stagforankring

Sikring ved hjelp av fjellbolter og stag utføres enten midlertidig eller permanent for å binde store fjellblokker sammen, sikre oppsprukne fjellskjæringer eller der det er langt inn til fast fjell. Det finnes flere ulike type bolter og stag; fjellsikringsbolter, kamstålbolter,…

Read More
Design uten navn 8

Fjellrensk

Fjellrensk er en fellesbetegnelse for diverse arbeidsoppgaver som utføres i fjellveggen. De ulike oppgavene utføres som oftest ved hjelp av renskespett, luftpute eller krafse.

Read More